paratyfus

paratyfus
paratyfus {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. paratyfussie, blm, med. {{/stl_8}}{{stl_7}}'choroba zakaźna wywoływana przez bakterie, objawiająca się ostrym nieżytem żołądkowo-jelitowym, zatruciem pokarmowym albo schorzeniem pęcherza i miedniczek nerkowych, przypominająca przebiegiem dur brzuszny; dur rzekomy' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Помощь в написании эссе

Look at other dictionaries:

  • paratyfus — m IV, D. u, Ms. paratyfussie; lm M. y med. «ostra choroba zakaźna wywołana przez bakterie z grupy Salmonella, charakteryzująca się zaburzeniami przewodu pokarmowego podobnymi jak w durze brzusznym, lecz o przebiegu krótszym i łagodniejszym; dur… …   Słownik języka polskiego

  • paratyfus — pa|ra|ty|fus sb., sen (tyfuslignende infektionssygdom) …   Dansk ordbog

  • para- — «pierwszy człon wyrazów złożonych, oznaczający: obok, niby, prawie, wyrażający zaprzeczenie lub osłabienie podobieństwa do tego, co jest określane drugą częścią złożenia, np. paramilitarny, parapsychologia, paratyfus» ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • paratyfusowy — przym. od paratyfus Bakterie paratyfusowe. Paratyfusowe zatrucie pokarmowe …   Słownik języka polskiego

  • rzekomy — rzekomymi «nie istniejący w rzeczywistości, nie będący tym (takim), za kogo (za jakiego) go niektórzy uważają; pozorny, fałszywy» Opowiadał o rzekomych przygodach. Rzekomy inkasent okazał się złodziejem. ∆ bot. Owoc rzekomy «owoc, w którego… …   Słownik języka polskiego

  • tyfus — m IV, D. u, Ms. tyfussie; lm M. y «ostra choroba zakaźna występująca w kilku postaciach, przebiegająca z wysoką temperaturą i stanem zamroczenia świadomości» Epidemia tyfusu. Szczepienia ochronne przeciw tyfusowi. Chorować na tyfus. ∆ Tyfus… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”